::: Vánoční programy, zvyky a dovednosti :::

Oživené vánoční tržiště, vánoční hry, staré vánoční tradice, vánoční věštění. Mikuláš a čerti. Andělská pošta. Parní Vánoce.

Tradiční vánoční atmosféru vytváří zpívané vánoční koledy, veselé tance s výukou pro hosty, žertovné „Hrátky s čertem“ a další hry se zapojením diváků. Hosté si mohou vyzkoušet staré zvyky a dovednosti a výrobky odnést domů.

Poetickým zvykem vánočním bývalo věštění z olova, vosku, jablíček a dalších mnoha kouzelných věcí. Hostům přibližujeme svátky z období pohanských Čech, středověku, Baroka i starých Čech 19. století. Oblíbená je též veselá Mikulášská nadílka.

Vánoční zvyky a dovednosti - oživené vánoční tržiště

Parní Vánoce, vánoční písně a koledy, staročeské vánoční zvyky a hry pro hosty

Mikulášská koleda, čerti a andělé, vánoční hry pro děti

Staročeské Vánoce - staročeské tržiště, vánoční hra Andělské příběhy, vánoční zvyky, hudba, lidové tance

Pohanské Vánoce - oslava slovanského slunovratu, staré zvyky, hudba a tanec

Středověké Vánoce - středověké vánoční tržiště, hra O narození Krista, vánoční zvyky, koledy a tance

Hra O narození Krista - poetická a zároveň úsměvná vánoční hra o známém příběhu v podobě středověkého divadelního kusu