::: Městské slavnosti :::

Středověké město, tábor a vojenské ležení. Slavnosti z doby starých Řeků a Slovanů. Období renesance, rokoka, secese a 30. let 20. století. Staročeské oslavy na památku Franze Josefa a T.G.M. Retro oslavy z 80. let 20. století. Inscenace bitev a dobývání města. Velkolepé pohádkové programy. Oživená tržiště se starými řemesly. Oslavy dle ročních období, Velikonoce, čarodějnice, vinobraní, posvícení. Pohanské, středověké, barokní a staročeské vánoční programy. Parostrojní program.

Pro vaše městské, hradní, zámecké a jiné slavnosti nabízíme komplexní zajištění programu v historickém duchu ve spolupráci s našimi řemeslníky a dalšími šermířskými, tanečními, hudebními a kejklířskými soubory. Počet účinkujících 20 až 200 i více. Na náměstí trhovci a řemeslníci zhotovují a nabízejí rozličné zboží. Hrají potulní muzikanti. Strážní vyhánějí z tržiště žebráka. Ulicemi za zvuku bubnů a točení praporů pochoduje vojsko a před hradbami se šikuje zbrojný lid se žebříky a obléhacími stroji. Noční oblohu nad městem uzavře ohňostrojná klenba.

Můžete prožít den v době Sv. Václava, Karla IV., Rudolfa II., Casanovi, Franze Josefa, T. G. Masaryka, ukázat svým dětem dobu před revolucí, nebo se jen bavit na současné show. Zde naleznete několik komponovaných pořadů inspirovaných dobou od 8. do 21. století. Dále oživená tržiště se starými řemesly a hrami pro hosty, vánoční programy, ohňové podívané a speciální show. Připravujeme také inscenace bitev a dobývání a velkolepé pohádky s turnaji rytířů, draky a čaroději. Oblíbenými programy na závěr jsou jedinečné noční podívané zakončené velkolepou ohňovou show.

Tábor Slovanů, Vikingů a orientálních kupců - slavnosti Sv. Václava, Sv. Ludmily, Sv. Cyrila a Metoděje. Připomínka počátku české státnosti nebo vzpomínka na staré bohy a staré kulturní kořeny. Divadelní představení, ukázky zbraní, stará řemesla a tábor kupců.

Středověké město nebo hrad - turnaje rytířů, koně, dvořané, stará řemesla, čajovna orientálního kupce, lazebna, tábor vojáků, krásné tanečnice, středověká hudba, kejklíři a herci. Průvod na počest Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. či jejich královen. Ohňová podívaná na závěr.

Středověký vojenský tábor husitů - ukázky obléhacího stroje a palných zbraní, trh středověkých kupců, oslavy Mistra Jana Husa

Tábor renesančních vojáků Landsknechtů - ukázky palných zbraní, cvičení landsknechtů, dobové tržiště, hudba a tanec

Renesanční město nebo zámek - císař Rudolf II., hvězdáři, alchymisté, vědmy, čarodějky, krásné dámy, šermíři a dvořané

Rokokové slavnosti aneb setkání Casanovi a hloupého Honzy - slavnosti s lidovou hudbou, chodským a jihočeským folklórem

Slavnosti na počest návštěvy císaře Franze Josefa - veselice s Josefem Švejkem, staročeskými figurkami a dobovým trhem

Den Republiky 1918, návštěva T.G.Masaryka a legionářů či Edvarda Beneše

Slavnosti situované do 30. let 20. století - jazz, kabaretní show, historická módní přehlídka, bitka místní galérky

Vzpomínka na 80. léta 20. století - retroshow pro pamětníky